Sitemenu

zaterdag 26 september 2020
left
content-main-left

Nieuws

Uit onderzoek in vrijloopstallen lijkt de compostbodem het beste uit de bus te komen. In oktober brengt Wageningen UR Livestock Research een rapport uit over de eerste ervaringen op drie proefbedrijven met verschillende typen bodems.

'De compostbodem die op proefbedrijf De Waiboerhoeve is beproefd, doet het behoorlijk goed', zegt Sjoerd Bokma. Bokma is betrokken bij het onderzoek ‘Bodems voor vrijloopstallen’ van Wageningen UR. 'De bodem moet wel voldoende droog blijven, bijvoorbeeld door dagelijks te cultiveren of door lucht door de bodem te blazen. In Amerika en ook in Israël wordt deze bodem al veel meer toegepast en de goede resultaten daar bevestigen des te meer dat de compostbodem heel kansrijk is.'
In Aver Heino op het proefbedrijf liepen de koeien op een zandbodem. 'Voor de koeien is dat een prima bodem, maar bij zand moet je de mest verwijderen om de bodem schoon te houden. Vooralsnog bestaat er nog geen machine of apparaat die dit kan doen. Op zand lijkt de ammoniakemissie ook wat groter dan bij een compostbodem.'
Op proefbedrijf Zegveld wordt momenteel geëxperimenteerd met een toemaakbodem, bestaande uit gedroogde bagger gemengd met riet. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze bodem interessant is voor de praktijk.

Vrijloopstal in opkomst

Nederland telt naast de drie proefbedrijven inmiddels drie vrijloopstallen in de praktijk. Na de twee vrijloopstallen die in 2009 in Nederland werden gebouwd, realiseerde melkveehouder Havermans in het Noord-Brabantse Moerdijk de derde stal in juni van dit jaar. Daarmee lijkt de vrijloopstal in Nederland steeds meer voet aan de grond te krijgen. Met de bodem innoveert ook de bovenbouw mee. Op proefbedrijf Zegveld wordt een foliekas toegepast die ook al navolging krijgt in de praktijk.

Mestkwaliteit

Bokma heeft goede verwachtingen voor de ontwikkeling van de vrijloopstal in Nederland. 'De laatste jaren staan de gezondheid en het welzijn van melkkoeien wat meer ter discussie', zegt Bokma. 'In een vrijloopstal kunnen de koeien beter bewegen en gemakkelijk liggen en opstaan. Dat is gezonder en draagt bij aan een langere levensduur. Ook kijken melkveehouders steeds meer naar de kwaliteit van mest in relatie tot bodemvruchtbaarheid. Compost verrijkt met koeienmest biedt in dat opzicht mogelijk ook perspectief. Bovendien ziet het er mooi uit, voor boeren, maar ook voor bezoekers. Het systeem is daarmee absoluut kansrijk voor de toekomst, maar we staan nog maar aan het begin. Er moeten nog veel vragen worden beantwoord.'

Vrijloopstal met compostbodem lijkt interessant
Vrijloopstal met compostbodem lijkt interessant

stalbodem in de winter

Het zal mij benieuwen. Allemaal erg innovatief misschien, maar wat gaat er gebeuren in de winter? Is daar wel goed over nagedacht?

vrijloopstal

hoe is het celgetal op die bedrijven nu en van de winter als het vochtig is

Is een tijdelijke rage,

Is een tijdelijke rage, systeem werkt niet in Nld. veel te vochtig hier, maar voor ze dat door hebben.

geen gek idee lekker goedkoop

geen gek idee lekker goedkoop en makkelijk toch?

Probleem is het werkt niet in

Probleem is het werkt niet in nl. kan het wel goedkoop zijn maar als het niet werkt heb je nog niks. Mensen hebben zich wat voor laten praten maar moeten over een x aantal jaren toegeven dat het hier gewoon weg niet werkt.
right