Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Met de broeikasgaswijzer kunnen melkveehouders op internet nagaan hoeveel broeikasgassen ze produceren.

Ook kunnen ze met het instrument van de Animal Sciences Group bepalen welke maatregelen helpen om de uitstoot van koolstofdioxide, methaan en lachgas te beperken, zo meldt het weekblad Resource van Wageningen UR. Hoeveel uitstootreductie veehouders kunnen halen, hangt af van hun bedrijf. Onderzoeker Michel de Haan maakte een berekening voor een denkbeeldige melkveehouder met 80 koeien en 65 stuks jongvee op 40 hectare zandgrond. Door de hoeveelheid jongvee terug te brengen naar 51, daalde de emissie van broeikasgassen met 2,5 procent. Door bovendien vijf hectare grasland te vervangen door mais, nam de emissie af met vier procent. Ook weiden helpt: het zorgt voor een vermindering van broeikasgas met drie procent. Een lager kunstmestgebruik kan een reductie van een procent opleveren. Ga door naar de broeikasgaswijzer.

right