Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

In Overijssel start een praktijkproef om het effect te meten van het aanzuren van drijfmest tijdens de aanwending.

Door het aanzuren van mest volgens de zogenoemde SyreN-techniek daalt de pH en wordt ammoniak omgezet in ammonium. Uit Deense praktijkgegevens blijkt dit de ammoniakemissie met zo’n vijftig procent te reduceren.

Het project Proeftuin Natura 2000, een initiatief van LTO Noord en Wageningen UR, zoekt uit of de emissiebeperking ook geldt voor Nederlandse omstandigheden. ‘In Denemarken is het bovengronds uitrijden ook verboden en boeren kiezen vaak voor zodebemesten of voor aanzuren van mest. De mest wordt dan vermengd met zwavelzuur en aangewend met een slangensysteem’, vertelt Wiebren van Stralen, beleidsadviseur mest en mineralen voor LTO. Hij vindt de techniek kansrijk, zeker in combinatie met mestinjectie of sleepvoet. ‘Mogelijk is daarmee extra ammoniakreductie te behalen en kan het verbod op de sleepvoet  van tafel.’

Aanzuren niet erkend als emissie-arm

Op dit moment erkent de Nederlandse overheid het aanzuren echter niet als emissie-arme methode.  Vooral de controleerbaarheid is een knelpunt. ‘In Denemarken is dat geregeld via GPS, dat past op elke machine en exact laat zien waar je geweest bent. Flowmeters kunnen de dosering van zuur en de hoeveelheid mest registreren. We nemen dit mee in de proef.’

In Denemarken draaien inmiddels honderd systemen die mest aanzuren op het land. De Nederlandse firma Schuitemaker is voornemens de techniek te importeren.

Tijdens het uitrijden mest aanzuren levert een forse reductie op van ammoniakemissie
Tijdens het uitrijden mest aanzuren levert een forse reductie op van ammoniakemissie
right