Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De nieuwe bemestingsnormen voor fosfaat gaan pas echt renderen wanneer de generieke normen, de maximale gift opgelegd door de overheid, worden losgelaten.

Met deze stelling hield Frans Aarts, onderzoeker van Wageningen UR een pleidooi voor de mogelijke invoering van een Bedrijfsspecifieke Fosfaatgebruiksnorm (BEP). Aarts deed zijn uitspraken tijdens een presentatie over de nieuwe fosfaatmestingsadviezen voor gras- en maisland in Nijkerk. De Wageningse onderzoeker vindt de huidige generieke normen van 90 kg fosfaat per hectare veel te star. ‘Deze normering houdt geen rekening met de opbrengsten van een gewas. Een hectare met een opbrengst van 10 ton droge stof gras krijgt dezelfde norm opgelegd als een hectare met 14 ton gras.’

Koeien en Kansen al aan de slag met BEP

Via de BEP, waar veehouders uit het project Koeien en Kansen al mee aan de slag zijn, worden de fosfaatstromen inzichtelijk gemaakt. Cijfers uit het project laten zien dat er veel variatie is in de benutting en verliezen van fosfaat, met name door grote verschillen in gewasopbrengsten.

‘Wanneer we als sector de BEP goed regelen op technisch en borgingsvlak, dan denk ik dat we de overheid aan onze zijde kunnen krijgen om de opgelegde normering los te laten. Dat biedt kansen om de opbrengsten per hectare te verhogen en dus efficiënter om te gaan met fosfaat. Van deelnemers wordt wel vereist dat je van drie jaar de resultaten moet kunnen laten zien. Zorg daarom nu al dat je gegevens verzamelt en meedoet aan BEP.’

Via de Bedrijfsspecifieke Fosfaatgebruiksnorm (BEP) worden fosfaatstromingen, zoals van dierlijke mest en grasopbrengsten, inzichtelijk
Via de Bedrijfsspecifieke Fosfaatgebruiksnorm (BEP) worden fosfaatstromingen, zoals van dierlijke mest en grasopbrengsten, inzichtelijk
right