Sitemenu

donderdag 30 juni 2022
left
content-main-left

Nieuws

Het gras uit ruim een op de tien voorjaarskuilen heeft tijdens het groeiseizoen een zwaveltekort gehad.

Van de eerste 1.000 graskuilen die BLGG AgroXpertus dit jaar heeft onderzocht, heeft 13 procent een S-index van 85 of lager. Dit duidt op een tekort aan zwavel tijdens het groeiseizoen.

Lagere eiwitopbrengst

Zwavel is belangrijk voor de ontwikkeling van gewassen en de vorming van eiwitten, zo meldt BLGG AgroXpertus. Zwaveltekorten komen met name op grasland voor in het voorjaar, tot en met juli. Bij de eerste snede en soms ook de tweede snede is het gevaar op een tekort het grootst.

BLGG AgroXpertus introduceerde begin dit jaar de S-index op het voederwaardeverslag, als indicatie voor de zwavelbemesting. Bij een te lage S-index kan volgens BLGG AgroXpertus 10 tot 20 procent drogestofproductie per jaar worden gemist. De eiwitopbrengst per hectare zal ook dalen.

Gehaltes niet te hoog

Een te lage zwavelvoorziening is voor volgend voorjaar eenvoudig te voorkomen door extra zwavel via kunstmest te geven, aldus BLGG AgroXpertus. Geen enkele voorjaarskuil heeft tot nu toe té hoge zwavelgehaltes gehad. In het najaar kunnen deze echter wel voorkomen, doordat de bodem zwavel mineraliseert. Aanvullende giften zwavel kunnen volgens BLGG AgroXpertus daarom het beste alleen in het voorjaar gegeven worden.

Een zwaveltekort kan leiden tot een lager eiwitgehalte in graskuil
Een zwaveltekort kan leiden tot een lager eiwitgehalte in graskuil
right