Sitemenu

donderdag 3 december 2020
left
content-main-left

Nieuws

Vorig jaar is in Vlaanderen de hoeveelheid verwerkte stikstof uit mest met 11 procent gestegen tot 30,4 miljoen kilo. In vergelijking met 2007, het jaar waarin de mestverwerkingscertificaten werden ingevoerd, is er volgens Vilt zelfs sprake van een verdubbeling van de hoeveelheid verwerkte mest.

Landbouwers kunnen mestverwerkingscertificaten gebruiken om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Daarnaast zijn de certificaten ook een voorwaarde om te bewijzen dat er voldoende extra mest is verwerkt als een bedrijf een ‘bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking’ heeft aangevraagd.

Stikstof verwerken

De Mestbank reikte voor 2011 aan 128 mestverwerkers en 120 landbouwers mestverwerkingscertificaten uit. Zij hebben vorig jaar stikstof verwerkt tot stikstofgas, ammoniumsulfaat of mestproducten voor tuinen, parken of plantsoenen.

In 2011 verwerkten 128 mestverwerkers en 120 landbouwers stikstof uit dierlijke mest
In 2011 verwerkten 128 mestverwerkers en 120 landbouwers stikstof uit dierlijke mest
right