Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

In 2011 behaalden Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld een ton droge stof meer opbrengst uit gras- en maisland dan het gemiddelde praktijkbedrijf.

De opbrengst per Koeien & Kansen-bedrijf in 2011 van het grasland was gemiddeld 11,3 ton droge stof en van maisland 17,7 ton. Vergeleken met het gemiddelde bedrijf in Nederland in 2009 (BIN-cijfers) is dat ongeveer een ton per ha hoger. Dat blijkt uit berekeningen met de KringloopWijzer in het duurzaamheidsproject Koeien en Kansen.

Hogere stikstofbenutting

Het stikstofoverschot van de bodem op de Koeien & Kansen-bedrijven was met gemiddeld 134 kilogram per ha ongeveer gelijk aan dat van het gemiddelde Nederlandse bedrijf in 2009 (140 kilogram per ha). De stikstofbenutting was zelfs iets hoger, 68 procent tegen 64 procent voor het gemiddelde bedrijf, terwijl de stikstofbemesting op de Koeien & Kansen-bedrijven 20 kilogram per ha hoger lag.

Lager overschot fosfaat

Met 6 kilogram tegen 16 kilogram was het fosfaatoverschot van de bodem op Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld 10 kilogram lager dan op het gemiddelde Nederlandse bedrijf in 2009. De fosfaatbenutting van de bodem was gemiddeld 94 procent in Koeien & Kansen-bedrijven en 84 procent op het gemiddelde bedrijf.

Koeien & Kansen-bedrijven bereiken een hogere stikstofbenutting
Koeien & Kansen-bedrijven bereiken een hogere stikstofbenutting

2009 en 2011 met elkaar

2009 en 2011 met elkaar vergelijken is appels en peren vergelijken

Lekker onlogisch

Inderdaad, hieruit kun je dus geen enkele conclusie trekken. Laat de vergelijkingen van dezelfde jaren maar eens zien.

Dit is inderdaad niet echt

Dit is inderdaad niet echt een conclusie waar je wat mee kunt, al denk wel dat de opbrengst op de K&K bedrijven in 2011 hoger ligt dan gemiddeld...want toen is er toch behoorlijk minder geoogst door de droogte..dit jaar zal het gemiddelde wel fors hoger liggen dan 2011.
right