Sitemenu

woensdag 2 december 2020
left
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse graspercelen kennen momenteel een grote variatie in de voederwaarde van vers gras.

Dit komt naar voren in het project 'Kijk op gras' van veevoederproducent De Heus, waarbij wekelijks versgrasmonsters worden geanalyseerd van percelen op verschillende grondsoorten.

Later tijdstip bemesting

Als gevolg van het latere tijdstip van bemesting op percelen varieerde het ruw eiwitgehalte deze week van 209 g/kg ds op rivierklei tot 294 g/kg ds op zandgrond. De vem-waarde ligt met 996 tot 1039 per kg nog licht onder het niveau van 2011. Het suikergehalte is met 165 tot 178 g/kg ds vergelijkbaar met 2011.

Drie weken voor rantsoensovergang

Vanwege de variatie in het eiwitgehalte is het volgens De Heus belangrijk om het ureumgehalte van de tankmelk goed in de gaten te houden. Daalt dit richting de 15, dan is extra eiwitaanvulling gewenst.

De Heus adviseert daarnaast om drie weken de tijd te nemen voor de overgang van het winter- naar het zomerrantsoen en te zorgen voor voldoende structuur in het rantsoen om de penswerking te stimuleren.

Bekijk hier de wekelijkse analyseresultaten.

 

De Heus adviseert drie weken de tijd te nemen voor de rantsoensovergang
De Heus adviseert drie weken de tijd te nemen voor de rantsoensovergang
right