Sitemenu

donderdag 3 december 2020
left
content-main-left

Nieuws

Gas moet broei in kuil voorkomen

20-09-2012  · 4 reacties

Wageningen UR Livestock Research is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid om broei in de kuil te voorkomen met gebruik van gas.

Broei in graskuilen wordt veroorzaakt door indringing van lucht (zuurstof) in de kuil. Door diverse maatregelen, zoals een goede verdichting kan de indringing worden beperkt. In de praktijk is het lastig om met name in de top- en randlagen de indringing voldoende te beperken, zeker in de voerperiode.

Gas toedienen

Onderzoekers van Wageningen onderzoeken de mogelijkheid om tijdens de periode dat de kuil open ligt, gas toe te dienen met een lichte overdruk. Dit zorgt voor een blokkade voor lucht om in de kuil te treden. Het onderzoek wordt uitgevoerd met koolzuurgas en stikstofgas. In het onderzoek wordt in eerste instantie op minischaal getest en later opgeschaald naar praktijkniveau. Het Productschap Zuivel financiert het onderzoek.

Broei in helft van kuilen

Uit diverse metingen in de praktijk is gebleken dat ruim de helft van de kuilen in meer of mindere mate last heeft van broei. Broei leidt tot voederwaarde verlies en slechtere opname en daarmee tot slechtere economische bedrijfsresultaten. Daarnaast leidt broei tot ontwikkeling van schadelijke micro-organismen in de kuil, zoals boterzuurbacteriën, bacillus en mycotoxine-vormende schimmels.

Ruim de helft van de kuilen heeft in meer of mindere mate last van broei
Ruim de helft van de kuilen heeft in meer of mindere mate last van broei
right