Sitemenu

vrijdag 1 juli 2022
left
content-main-left

Nieuws

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de voorlopige percentages vastgesteld voor de verplichte mestverwerking voor de jaren 2013, 2014 en 2015.

Dit schrijft staatssecretaris Bleker mede namens staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. Binnenkort wordt een wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet aan de Tweede Kamer aangeboden.

Verplichte verwerking

Veehouders mogen per 1 januari 2013 niet meer mest (in kilogrammen fosfaat) produceren dan ze op eigen grond en via contracten kwijt kunnen. Elke veehouder die meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt kan, wordt verplicht een percentage van de overschotmest te laten verwerken bij een mestverwerker of te exporteren (al dan niet na bewerking). De mest wordt bewerkt tot een product dat geen dierlijke mest meer is, bijvoorbeeld kunstmestvervangers.

Regionale verschillen

Vanwege verschillen tussen gebieden in Nederland waar het gaat om milieudruk en druk op de mestmarkt verschillen ook de mestverwerkingspercentages per regio. Voor de regio-indeling wordt daarbij aangesloten bij de nu onder het stelsel van dierrechten geldende indeling van Nederland in de regio’s Zuid, Oost en Overig.

De voorlopige percentages zijn:
Regio Zuid 10% in 2013, 30% in 2014 en 50% in 2015
Regio Oost 5% in 2013, 15% in 2014 en 30% in 2015
Regio Overig 0% in 2013, 5% in 2014 en 10% in 2015

Veehouders mogen vanaf 2013 niet meer mest produceren dan ze op eigen grond kwijt kunnen
Veehouders mogen vanaf 2013 niet meer mest produceren dan ze op eigen grond kwijt kunnen
right