Sitemenu

maandag 25 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Het aandeel veehouders dat deelneemt aan bedrijfsspecifieke excretie (bex) is dit jaar opnieuw gestegen. Ruim 74 procent van de veehouders doet dit jaar mee aan de vrijwillige regeling, meldt BLGG AgroXpertus.

De stijging van het aantal bex-deelnemers houdt al enige jaren aan. Vorig jaar kwam het aantal deelnemende veehouders op 66 procent, een jaar eerder was dat 52 procent.

Ook extensievere bedrijven

De stijging is volgens BLGG dit jaar opnieuw het grootst in de grasrijke gebieden. In deze gebieden zijn de bedrijven extensiever, waardoor veehouders in eerste instantie dachten dat deelname aan bex niet zinvol was.

In combinatie met de huidige scherpe bemestingsnormen hebben echter ook extensievere bedrijven voordeel van de bedrijfseigen excretiecijfers in plaats van forfaitaire normen.

De stijging van het aantal bex-deelnemers was het grootst in grasrijke gebieden
De stijging van het aantal bex-deelnemers was het grootst in grasrijke gebieden
right