Sitemenu

zaterdag 31 juli 2021
left
content-main-left

Nieuws

Zwavelbemesting in snijmais kan leiden tot een meeropbrengst van 100 tot 450 kg droge stof per ha. Dat blijkt uit onderzoek van het Nutriënten Management Instituut (NMI).

Aanleiding voor het onderzoek was een eerder uitgevoerde studie waarin gesteld werd dat op ruim 50 procent van de snijmaispercelen op zand- en lössgrond de zwavelvoorziening van het gewas te laag zou kunnen zijn.

In het onderzoek naar zwavelbemesting van snijmaispercelen werd op 96 percelen geen zwavelbemesting vergeleken met giften van ongeveer 10 en 20 kg S (zwavel) per ha. Daaruit kwam naar voren dat, afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid, een gift van tussen de 8 en 30 kg S per ha kan leiden tot een meeropbrengst van 100 tot 450 kg droge stof per ha.

Wijze van bemesten geen effect

Breedwerpige toediening van een S-houdende meststof leidde niet tot een andere werking dan rijenbemesting. Overigens neemt de respons op S-bemesting af bij een hoger Stikstof Leverend Vermogen (SLV) van de bodem, zo concludeerden de onderzoekers. Andere belangrijke parameters zijn de fosfaat- en kalitoestand van de bodem en de fosfaat- en stikstofbemesting. Bekijk hier een samenvatting van het onderzoeksrapport.

Breedwerpige toediening van een S-houdende meststof leidt niet tot een andere werking dan rijenbemesting
Breedwerpige toediening van een S-houdende meststof leidt niet tot een andere werking dan rijenbemesting
right