Sitemenu

maandag 25 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Vanwege de vroeg ingevallen vorst krijgen veehouders die gebruikmaken van derogatie, een maand langer de tijd om hun percelen te laten bemonsteren. Het uitstel geldt tot 1 maart 2011. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie besloten.

Door de vorst konden er in december nauwelijks grondmonsters worden genomen. Daardoor werd het praktisch onmogelijk om alle monsters vóór 1 februari te nemen.

Het uitstel geldt voor de monstername én het wettelijk verplichte bemestingsplan. Voor aanmelding tot deelname aan derogatie geldt geen uitstel. Die moet vóór 1 februari bij Dienst Regelingen binnen zijn.

Door het winterweer is het nemen van grondmonsters nauwelijks mogelijk
Door het winterweer is het nemen van grondmonsters nauwelijks mogelijk
right