Sitemenu

maandag 1 juni 2020
left
content-main-left

Nieuws

De mais in het noordoosten van Nederland die eind vorige week een flinke nachtvorst (tot wel acht graden onder nul) over zich heen kreeg, lijkt zich hoopvol te ontwikkelen. Dat concludeert Jan Hollander, ruwvoerteeltdeskundige bij Agrifirm.

‘Ruim een dag na de vorst was te zien dat de mais tot de grond toe was afgevroren. Bij het maaiveld was de plant groen, daarboven bruin. Vooral de rond 20 april gezaaide mais die in het tweede- tot derdebladstadium was, leek het zwaarst beschadigd’, stelt Hollander van Agrifirm.

Weer groen boven de grond

Het sombere vooruitzicht kort na de vorst heeft inmiddels plaatsgemaakt voor hoop. ‘Nu, na drie dagen, is de maisplant alweer twee tot drie centimeter gegroeid en is er weer groen boven de grond. Door de uitzonderlijk hoge vitaliteit van de plant vóór de vorst lijkt doorgroei onverwacht toch tot de mogelijkheden te behoren. De enige onzekerheid die we nu nog hebben, is of de door de vorst verkleefde bladeren wel gaan uitrollen.’ Gebeurt dit niet dan kan de plant niet tot een volwaardige plant uitgroeien.

Hollander adviseert getroffen veehouders daarom tot het einde van de week te wachten met het nemen van een beslissing over het al dan niet herinzaaien van de mais. Mochten percelen overnieuw ingezaaid moeten worden dan lopen de kosten volgens Hollander al snel op richting de 250 tot 300 euro per hectare.

Vooral mais in het tweede- tot derdebladstadium getroffen door de vorst
Vooral mais in het tweede- tot derdebladstadium getroffen door de vorst
right