Sitemenu

donderdag 15 april 2021
left
content-main-left

Nieuws

Mestscheiding bespaart stikstofkunstmest

21-07-2011  · 1 reactie

Het aanwenden van de dunne fractie van gescheiden mest is een manier om de stikstofbenutting van dierlijke mest te verhogen en zo te besparen op kunstmeststikstof.

Dit laten onderzoekers weten in een rapport van het project 'Beter benutten door dik en dun', waarin het Productschap Zuivel samen met Koeien en Kansen de perspectieven van het benutten van stikstof (N) door mestscheiding onderzocht.

De resultaten uit proeven op twee melkveebedrijven tonen dat in grasland de dunne fractie van drijfmest een 18 tot 20 procent hogere N-werking heeft dan ongescheiden drijfmest. Dit komt door het hogere aandeel minerale stikstof in de dunne fractie.

De dikke fractie leverde daarentegen een lagere N-werking. Werden zowel de dikke als dunne fractie beide toegepast, dan was de resulterende N-werking nog 7 procent hoger dan het uitgangsmateriaal ongescheiden drijfmest.

Vergisting geen voordeel

Het vergisten van mest bleek geen voordeel te zijn voor een hogere N-werking. Zo leverde scheiding van vergiste mest een dunne fractie op met een N-werking die nauwelijks afweek van de N-werking van het digestaat. De N-werking van de dikke fractie van vergiste mest lag duidelijk lager dan het uitgangsmateriaal.

De dunne fractie van gescheiden drijfmest heeft een hogere N-werking dan ongescheiden mest
De dunne fractie van gescheiden drijfmest heeft een hogere N-werking dan ongescheiden mest

scheiden

als je de dikke fractie bemest zie je dan na een aantal jaar geen veel betere groei door dat de org stof in de grond hoger word?
right