Sitemenu

donderdag 3 december 2020
left
content-main-left

Nieuws

Mais met een hoge celwandverteerbaarheid kan zorgen voor een hogere melkgift. Die conclusies trekt maiskweker Limagrain naar aanleiding van een voerproef op Schothorst Feed Research.

In het onderzoek met drie verschillende maisrassen produceerden de koeien die maisrassen kregen met een hogere celwandverteerbaarheid tot 0,6 liter melk per dag meer dan de controlegroep. Volgens Limagrain lagen de waarden voor zetmeel van de drie rassen op gelijke hoogte. De hogere melkproductie wordt daarom volgens Limagrain verklaard door een betere vertering van de celwand.

Kengetal van de rassenlijst in 2012

Recentelijk hebben maisveredelaars, verenigd in branche-organisatie Plantum, met een meerderheid van stemmen juist besloten om het onderzoek naar celwandverteerbaarheid voor de aanbevelende rassenlijst voor 2012 te stoppen.

Limagrain had graag het kengetal behouden en heeft op eigen initiatief Schothorst Feed Research gevraagd om tijdens de voederproef verzamelde mestmonsters verder te analyseren op percentage onverteerbare bestanddelen. Daarmee hoopt Limagrain concretere uitspraken te kunnen doen over het effect van de mate van celwandverteerbaarheid.

 

 

Mais met een hogere celwandverteerbaarheid kan door melkvee beter worden benut
Mais met een hogere celwandverteerbaarheid kan door melkvee beter worden benut

bijzondere hakselaar

nog nooit gezien, zo'n combinatie van hakselaar en opvangbak. Zelf constructie zeker?

nee dit is geen zelf

nee dit is geen zelf constructie maar is donders mooie combinatie om mee te hakselen.
right