Sitemenu

maandag 25 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Het kali-advies op de Nederlandse graslanden gaat mogelijk op de schop. Het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Wageningen UR Livestock Research werken aan een nieuw bemestingsadvies voor kali op grasland.

Op basis van een driejarig proefveldonderzoek zal duidelijk worden of aanpassing noodzakelijk is. Te hoge kaligehalten leiden bij koeien tot een verhoogd risico op melkziekte en meer zucht in de uier bij het afkalven.

Analysemethodiek aanpassen

Het Nutriënten Management Instituut adviseert melkveehouders de kaligift af te stemmen op de beschikbaarheid aan kali uit de bodem. Daarmee komt het kaligehalte in het gras dichter bij het gewenste niveau.

Om de beschikbaarheid van kali te beoordelen, moeten laboratoria analysemethodieken aanpassen en rekening houden met de interactie tussen kali en andere nutriënten.

Grasland krijgt een nieuw advies voor kali. Op de foto: kaliwinning in Duitse kalimijn
Grasland krijgt een nieuw advies voor kali. Op de foto: kaliwinning in Duitse kalimijn
right