Sitemenu

donderdag 3 december 2020
left
content-main-left

Nieuws

Fosforgehalte in voorjaarskuilen daalt

06-10-2011  · 1 reactie

Het fosforgehalte (P-gehalte) in voorjaarskuilen is de laatste drie jaren duidelijk gedaald, zo stelt BLGG AgroXpertus.

In 2008 lag het gemiddelde fosforgehalte van voorjaarsgraskuilen nog op 4,1 gram per kilogram droge stof. In 2011 daalde dit naar gemiddeld 3,5 gram per kilogram droge stof. Door aangescherpte wetgeving daalt de afgelopen jaren het gebruik van P-kunstmest op grasland. Bovendien daalde de fosforaanvoer op bedrijfsniveau, waardoor drijfmest ook minder fosfaat bevat.

Gelijktijdig wordt de verhouding tussen ruw eiwit en fosfor gunstiger, zo stelt BLGG AgroXpertus; er wordt meer eiwit gevormd bij dezelfde hoeveelheid fosfor. Voor de fosfaatexcretie via BEX is dat positief.

Verder blijkt dat voorjaarsgras steeds jonger wordt gemaaid. Jong gras bevat van nature meer fosfaat dan oud gras. Een dalend P-gehalte in combinatie met steeds jonger gemaaid gras bevestigt daarmee nog sterker het dalende fosfaatgehalte in gras.

P-gehalte mest analyseren

Aandachtspunt is volgens BLGG AgroXpertus wel het P-gehalte in mest, dat daalt ook. BLGG AgroXpertus adviseert veehouders daarom het P-gehalte in mest te laten analyseren. Zo wordt duidelijk hoeveel fosfaat er met drijfmest wordt toegediend en kan de fosfaatbehoefte voor ieder perceel specifiek worden bepaald.

De verhouding tussen ruw eiwit en fosfor in voorjaarskuilen wordt gunstiger
De verhouding tussen ruw eiwit en fosfor in voorjaarskuilen wordt gunstiger

Daling P gehalte voorjaarskuilen

De eerste snede in 2010 en 2011 is onder droge omstandigheden gegroeid. Daarin ligt deels ook een verklaring voor een lager P gehalte. De P uit mest mineraliseerd dan namelijk later.
right