Sitemenu

maandag 25 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Het areaal Vlaams grasland blijft in 2010 met 249.706 hectare veruit het meest beslag leggen op landbouwgrond. Ten opzichte van 2009 is het areaal grasland met 1,8 procent gestegen. Dat blijkt uit de verzamelaanvragen voor de campagne 2010, die inmiddels grotendeels zijn ingediend bij Agentschap voor Landbouw en Visserij in Vlaanderen.

Bieten en mais leveren terrein in voor grasland, granen en aardappelen. Het bietenareaal daalde met 9,7 procent tot 23.536 hectare. Suikerbieten en voederbieten dalen in gelijke mate, maar het oppervlak voederbieten is met 2871 hectare beperkt. In 2010 staat er 119.330 hectare silomais en 60.441 hectare korrelmais op het Vlaamse land. Beide teelten verliezen 2 procent areaal. Door vermindering van het aantal hectaren met grasklaver, daalt het aantal hectaren 'overige voedergewassen' met 6,3 procent tot 7446 hectare.

33.579 verzamelaanvragen ontvangen

De verzamelaanvraag is het instrument om rechtstreekse EU-steun, steun voor agromilieumaatregelen of beheersovereenkomsten in het kader van plattelandsontwikkeling te verkrijgen of om te voldoen aan de aangifteplicht in het kader van het mestdecreet. Inmiddels zijn 33.579 verzamelaanvragen ontvangen. Het agentschap toont voorlopige resultaten.

In 2010 staat er 119.330 ha silomais en 60.441 ha korrelmais op het Vlaamse land
In 2010 staat er 119.330 ha silomais en 60.441 ha korrelmais op het Vlaamse land
right