Sitemenu

vrijdag 23 april 2021
left
content-main-left

Nieuws

De lange winter, het koude voorjaar en de droge zomer zorgen volgens de Vlaamse Boerenbond voor een uitzonderlijk groeiseizoen. De oogsten van 2010 zullen kleiner zijn dan voorgaande jaren, niet alleen op het vlak van hoeveelheid, maar ook wat betreft kwaliteit. Dat meldt Vilt op haar website.

Door het koude voorjaar kwamen de voorjaarswerkzaamheden laat op gang waardoor veel teelten al met achterstand begonnen. Daar komt nu de langdurige droogte van de voorbije weken bij die in combinatie met de hoge temperaturen voor een uitzonderlijk groeiseizoen zorgt.

Veel maisvelden lijden onder de droogte wat een rem zet op de groei en de ontwikkeling van de maisplant. Ook het weiden van de koeien wordt lastig nu op veel plaatsen het gras niet meer wil groeien. Hier en daar moeten volgens Boerenbond al veehouders bijvoederen waardoor de winterreserves worden aangesproken. Boerenbond heeft de Vlaamse overheid daarom gevraagd of koeien bij wijze van uitzondering ook op grasklaverpercelen mogen grazen. Dag mag normaal niet in het kader van de beheersovereenkomsten.

Boerenbond heeft toestemming gevraagd voor weiden op grasklaverpercelen
Boerenbond heeft toestemming gevraagd voor weiden op grasklaverpercelen
right