Sitemenu

maandag 25 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Het ministerie van LNV heeft veehouders die deelnemen aan de derogatieregeling een maand uitstel gegeven. In plaats van 1 februari moet nu op 1 maart het bemestingsplan en de analyseverslagen van grondmonsters op orde zijn.

Het ministerie heeft de maand respijt op verzoek van Blgg verleend, omdat door de vorst het nemen van grondmonsters nauwelijks mogelijk is. Vanwege de derogatierichtlijn moesten vrijwel alle veehouders hun percelen aanvankelijk voor 1 februari 2010 laten bemonsteren. Veehouders bij wie de percelen nog niet zijn bemonsterd, kunnen door het uitstel alsnog voldoen aan de eisen van derogatie.

Door het winterweer is het nemen van grondmonsters nauwelijks mogelijk
Door het winterweer is het nemen van grondmonsters nauwelijks mogelijk
right