Sitemenu

maandag 25 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

De graskuilen die in september 2010 zijn gemaakt, zijn dankzij de hoge verteerbaarheid en het suikergehalte prima geschikt voor melkkoeien.

Dat meldt BLGG AgroXpertus op basis van de gemiddelde voederwaarden van grasmonsters van herfstkuilen. De septemberkuilen hebben een gemiddelde vem van 880, wat ze volgens BLGG geschikt maakt om te voeren aan hoogproductief melkvee.

De kuilen die in oktober zijn gemaakt, scoren wat structuur betreft het laagst. De gemiddelde NDF is 450 g/kg ds. Als deze kuil wordt gevoerd in combinatie met een voorjaarskuil, die gemiddeld ook weinig structuur heeft, is extra aandacht voor het rantsoen volgens BLGG noodzakelijk.

Ruw-as-gehalte te hoog

Daarnaast noemt BLGG AgroXpertus het hoge ruw-as-gehalte als aandachtspunt. Dat ligt ruim boven de grens van de streefwaarde van 100 g/kg ds, wat betekent dat de graskuil verontreinigd is met grond.

De kuilen van augustus hebben een hogere pH (respectievelijk 5,1 en 5,0) en bevatten minder zuren dan die van oktober (pH = 4,7). Wel hebben de kuilen van oktober een lagere conserveringsindex, omdat er in deze kuilen meer boterzuur is gevormd, meldt BLGG AgroXpertus.

Het ruw-as-gehalte van de herfstkuilen ligt boven de grens van de gewenste streefwaarde
Het ruw-as-gehalte van de herfstkuilen ligt boven de grens van de gewenste streefwaarde
right