Sitemenu

maandag 19 april 2021
left
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) dringt in een open brief aan het ministerie van LNV en het Faunafonds aan op een wetenschappelijk onderzoek naar een mogelijk verband tussen salmonella en ganzen.

Volgens het NMV is er een vermeende relatie tussen salmonella op melkveebedrijven en de aanwezigheid van ganzen in het betreffende gebied. Zeker nu FrieslandCampina heeft aangegeven om meer in te zetten op salmonellabeheersing op melkveebedrijven, is dit volgens de vakbond actueel.

Daarnaast spreekt NMV in de brief zijn onvrede uit over de huidige schadevergoedingsregels en de maatregelen om de schade van ganzen te beperken. De in het verleden aangewezen foerageergebieden zouden ervoor moeten zorgen dat de schade van ganzen en smienten zou verminderen. Uit de jaarstukken van het Faunafonds blijkt volgens NMV het tegenovergestelde.

Salmonellabeheersing van FrieslandCampina is voor NMV een van de redenen om aan te dringen op onderzoek
Salmonellabeheersing van FrieslandCampina is voor NMV een van de redenen om aan te dringen op onderzoek
right