Sitemenu

woensdag 20 oktober 2021
left
content-main-left

Nieuws

LTO Nederland heeft bij het ministerie van LNV een verzoek ingediend dat graslandvernieuwing op zand- en lössgrond gedurende dit najaar mogelijk moet maken. Door de extreme droogte en hitte zijn percelen deels of helemaal verdroogd en onherstelbaar beschadigd.

LTO wil daarom dat graslandvernieuwing op zand- en lössgronden dit jaar bij wijze van uitzondering mogelijk wordt in de periode van 7 augustus tot 30 september. De belangenorganisatie wil net als in 2006, toen een soortgelijke problematiek speelde, een vrijstellingsregeling waarbij onder een aantal voorwaarden toch graslandvernieuwing mogelijk is. LTO stelt voor dat grasland bijvoorbeeld direct aansluitend heringezaaid moet worden en dat er in deze periode geen dierlijke mest gebruikt mag worden. Omdat door de droogte bij de betrokken veehouders ook de ruwvoerwinning onder druk staat, hoopt LTO dat de minister snel het verzoek inwilligt. Naar schatting komen enkele duizende hectaren in aanmerking voor de eventuele ontheffing.

Volgens LTO zijn sommige percelen op zand- en lössgronden onherstelbaar beschadigd
Volgens LTO zijn sommige percelen op zand- en lössgronden onherstelbaar beschadigd

als ze dit voor elkaar

als ze dit voor elkaar krijgen kan zijn dak toch weer lid word
right