Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De helft van de zandgronden in Nederland is op termijn niet meer geschikt voor een gezonde en productieve ruwvoerteelt. De bodemvruchtbaarheid op droogtegevoelige gronden neemt sterk af, volgens Frans Aarts van Plant Research International van Wageningen UR.

Met name de continuteelt van mais heeft ingrijpende gevolgen. Dit uit zich in de vorm van een structureel tekort aan organische stof in de bodem. ‘Zeker 400.000 ha zandgrond is ongeschikt voor blijvend maisland. Stuiven, verdrogen en slechte benutting van meststoffen zijn gevolgen van een te laag organischstofgehalte in de grond’, vertelt Aarts. ‘Toepassen van wisselbouw op zandgronden moet weer vanzelfsprekend worden. De afwisseling tussen gras- en bouwland resulteert in een betere benutting van de grond en een lagere afname van de organische stof.’

Bodemvruchtbaarheid op zandgrond daalt
Bodemvruchtbaarheid op zandgrond daalt
right