Sitemenu

dinsdag 26 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Door flinke winterschade aan de grasmat besluiten dit voorjaar beduidend meer veehouders tot in- of doorzaai van weipercelen. Graszaadleverancier Limagrain meldt een toename van de voorjaarsverkopen van weidemengsels van 35 procent.

Winterschade wordt de laatste dagen volgens Limagrain steeds beter zichtbaar. Het langdurige sneeuwdek, het te vroeg uitrijden van mest op nagenoeg bevroren grond en de daarop volgende kale vorst hebben weilanden deze winter geen goed gedaan. Het gaat daarbij vooral om percelen die slecht voorbereid de winter in zijn gegaan of vanwege het mooie najaarsweer nog laat zijn ingezaaid. Sneeuwschimmel, spoorvorming en een verslechterde grassamenstelling zijn de belangrijkste kenmerken waarop veehouders actie ondernemen.

Limagrain constateert dat vooral mengsels met Engels raaigras in trek zijn vanwege de snelle beginontwikkeling en zodevorming.

Door de winterschade verkocht Limagrain al 35 procent meer graszaad
Door de winterschade verkocht Limagrain al 35 procent meer graszaad
right