Sitemenu

maandag 25 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Biologische melkveehouders hoeven geen officiële aanvraag voor derogatie meer te doen. Dat meldt stichting Skal, die toezicht houdt op de biologische productie in Nederland.

Biologische melkveehouders mogen voortaan gebruikmaken van de excretienormen voor stikstof zoals die gelden in de Landbouwkwaliteitsregeling 2007. Voor melkkoeien mag men rekenen met de vaste stikstofnorm van 96,1 kg stikstof per koe per jaar. Voor jongvee tot een jaar geldt de norm van 32,3 kg stikstof, voor jongvee ouder dan een jaar is de norm 66 kg.

Voor biologisch melkvee gelden de excretienormen van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007
Voor biologisch melkvee gelden de excretienormen van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007
right