Sitemenu

maandag 25 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

De Europese Commissie werkt aan een voorstel om niet langer op Europees niveau over de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo's) te beslissen, maar op het niveau van de individuele lidstaten. Dat meldt Vilt.

De 27 EU-lidstaten zijn al jaren hopeloos verdeeld over de toelating van genetisch gemodificeerde mais, aardappelen, soja en andere gewassen. Zo is de Nederlandse regering een groot voorstander, maar is Oostenrijk een fel tegenstander van toelating.

Niet op één lijn

In België liggen het Vlaamse en het Waalse standpunt ook niet op één lijn. Waar Vlaanderen ggo’s een kans wil geven zonder risico’s te nemen op het vlak van leefmilieu en volksgezondheid, is Wallonië een stuk terughoudender. Zo sloot Wallonië zich aan bij het handvest van Firenze, waarin regio’s uit verschillende EU-lidstaten aangeven de teelt van ggo’s te weren van hun grondgebied. 

Lidstaten meer zeggenschap

Volgens het voorstel zouden de lidstaten op basis van het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel - Europa mag alleen regelen wat de lidstaten niet zelf beter kunnen - meer zeggenschap krijgen in de toelating van de teelt van ggo’s op het eigen grondgebied. Het voorstel wordt half juli verwacht. 

Ggo-vraagstuk opnieuw naar de individuele lidstaten
Ggo-vraagstuk opnieuw naar de individuele lidstaten
right