Sitemenu

dinsdag 26 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Beloning voor weglaten fosfaatbemesting

04-02-2010  · 2 reacties

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) werkt samen met landelijke en regionale overheden en de landbouwsector aan een beloning die boeren stimuleert in bepaalde gevallen een fosfaatbemesting achterwege te laten.

De zogenoemde bodemdienst fosfaatuitmijning zal beschikbaar komen voor aangewezen gebieden op zandgronden. Vooral op laaggelegen, fosfaatverzadigde gronden die in de buurt van kwetsbare gebieden liggen, is de fosfaatproblematiek in het kader van het Vierde Nederlandse Actieprogramma, dat per 1 januari 2010 is gestart, urgent. In deze situaties kan het achterwege laten van een fosfaatbemesting bijdragen aan het verminderen van de fosfaatemissie. Door de hoge fosfaatvoorraden heeft dit geen effect op de opbrengst, maar de praktische consequentie is dat er geen dierlijke mest mag worden toegepast.

Bodemdiensten zijn vergelijkbaar met groene en blauwe diensten. Omdat er sprake is van vrijwilligheid krijgen grondgebruikers voor de bodemdiensten een beloning van de overheid. De provincie Limburg wil de bodemdienst in de eerste helft van 2010 implementeren in een regeling en Noord-Brabant en Gelderland gaan na of dat in die provincies ook mogelijk is.

De consequentie van de bodemdienst is dat er geen dierlijke mest mag worden toegepast
De consequentie van de bodemdienst is dat er geen dierlijke mest mag worden toegepast
right