Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Steeds meer veehouders benutten internet om informatie te zoeken over grassen en graslandbeheer. Dat blijkt uit een onderzoek van Geelen Consultancy onder 201 melkveehouders met minimaal 75 koeien, in opdracht van graszaadveredelingsbedrijf Euro Grass. Van die veehouders gebruikte 25 procent internet om informatie over grassen en graslandbeheer op te zoeken. Dat is een toename van zes procent ten opzichte van een jaar geleden. Van de melkveehouders met 75 of meer melkkoeien gebruikt 92 procent internet voor zijn bedrijf.
Internet gebruiken voor graslandinformatie
Internet gebruiken voor graslandinformatie
right