Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Op initiatief van zeven toonaangevende maiszaadbedrijven is er in april een nieuw maisrassenonderzoek in Nederland van start gegaan. In het onderzoek worden internationale maisrassen getest op hun geschiktheid voor de Nederlandse melkveehouderij.

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Lelystad gaat de proeven uitvoeren op in totaal twaalf proefvelden verspreid over het land. Het nieuwe maisrassenonderzoek draagt de naam Onderzoek Toegelaten Maisrassen (OTM), omdat het gaat om rassen die op de Nederlandse markt zijn toegelaten, maar nog niet in Nederland zijn getest. De bedoeling is om de potentie van onder andere Duitse, Belgische en Franse maisrassen onafhankelijk te testen onder Nederlandse omstandigheden.

Het nieuwe rassenonderzoek richt zich op buitenlandse rassen
Het nieuwe rassenonderzoek richt zich op buitenlandse rassen
right