Sitemenu

vrijdag 12 augustus 2022
left
content-main-left

Nieuws

De aanvraag van het ministerie van LNV om ook de komende vier jaar gebruik te mogen maken van derogatie is positief beoordeeld door het Nitraatcomité van de EU.

Nederland had om de uitzondering gevraagd omdat het grasland meer stikstof uit dierlijke mest opneemt dan de Nitraatrichtlijn veronderstelt. Daardoor spoelt er minder nitraat uit naar het grondwater. Nederland heeft de afgelopen jaren deze uitzonderingspositie ook gehad.

Veehouders die gebruik maken van derogatie mogen 250 kilo in plaats van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar aanwenden en hoeven daardoor geen of minder mest af te voeren. Om in aanmerking te komen voor derogatie moeten deelnemende bedrijven minimaal 70 procent grasland hebben, een bemestingsplan maken en de grond een keer in de vier jaar bemonsteren.

Ook de komende vier jaar mogen Nederlandse veehouders gebruik maken van derogatie
Ook de komende vier jaar mogen Nederlandse veehouders gebruik maken van derogatie
right