Sitemenu

maandag 25 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Voor melkveehouders die onder druk komen te staan door de aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, ontwikkelden NMI, PPO en ASG een cursus. Het doel van deze cursus is het vakmanschap van agrariërs te versterken en daarmee de knelpunten te overwinnen. Een optimale productie en behoud van de bodemvruchtbaarheid zijn speerpunten in de cursus.

'De eerste cursus gaat dit jaar nog van start', vertelt Tonnis van Dijk van het NMI. 'We hebben deze cursus opgezet, omdat we erg veel vragen uit de praktijk kregen. Het cursusmateriaal is vers van de pers. De cursus wordt gegeven door echte praktijkmensen die goed bekend zijn met de nieuwste onderzoeksresultaten.'

Mogelijkheden optimale productie

Door de invoering en voortgaande aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat staat de gewasproductie onder spanning. Boeren op de zand- en lössgronden ervaren serieuze knelpunten in de bemesting. Met de cursus willen de initiatiefnemers laten zien dat er toch mogelijkheden zijn voor een optimale productie. De kern van de cursus is het opstellen van een goed bemestingsplan op basis van bemestingsadviezen. Dat wordt vergeleken met de gebruiksnormen.

De cursus wordt regionaal en per sector gegeven en bestaat uit twee dagdelen. Aanmelden voor de cursus is mogelijk via de website van het NMI. 

 

Cursus voor optimale productie met voortgaande verscherping van gebruiksnormen
Cursus voor optimale productie met voortgaande verscherping van gebruiksnormen
right