Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

De afgelopen jaren vernieuwen veehouders minder grasland dan in het verleden. Dat blijkt uit cijfers van Plantum NL, de overkoepelende brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn in de sector van plantaardig uitgangsmateriaal. Tussen 2005 en 2007 is de afzet van graszaad op de Nederlandse markt teruggevallen met bijna 900 ton. Dat komt overeen met ruim 22.000 hectare minder graslandvernieuwing. De laatste opleving op de graszaadmarkt was in het najaar van 2005 toen veel veehouders land ingezaaid hebben om de grens te halen van zeventig procent gras als voorwaarde voor derogatie.
Graslanddeskundigen schrijven de dalende trend van graslandvernieuwing toe aan het scheurverbod in het najaar op zandgrond en de grote ruwvoervoorraden. Meer analyses en tips in het eerste verhaal van de graslandspecial in Veeteelt.

 
Figuur 1 - Overzicht graslandvernieuwing in Nederland

 

right