Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Zelfs bij weiden onder moeilijke beweidingsomstandigheden is het inkomen van veehouders vaak hoger dan bij opstallen. Dat concludeert de Animal Sciences Group van Wageningen UR. Alleen op bedrijven waar minder dan een kwart van het grasland beweidbaar is voor koeien (meer dan tien melkkoeien per hectare beweidbaar oppervlak) is opstallen vaak voordeliger dan weiden. Bij 35 procent voor koeien beweidbaar grasland is weiden vaak weer voordeliger dan opstallen. Volgens ASG levert opstallen bij zeer lage loonwerktarieven en geen extra kosten voor voer- en mestopslag bij opstallen wel een hoger inkomen op.
ASG toont in de berekeningen ook aan dat er een sterke relatie bestaat tussen de opname van weidegras en het inkomensverschil tussen weiden en opstallen. Hoe meer gras de koeien in de wei opnemen, hoe groter het inkomensvoordeel van weiden ten opzichte van opstallen. Bij weiden blijven de krachtvoerkosten, de loonwerkkosten voor inkuilen, mest uitrijden en de voer- en mestopslagkosten laag.

Beweiden geeft plus op inkomen
Beweiden geeft plus op inkomen
right