Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

Het project Koe & Wij stopt. Naar verwachting start komend najaar een vervolgproject. Dat gaat meer inhoudelijk in op vraagstukken over weidegang en nieuwe beweidingssystemen. Er is onder meer aandacht voor automatisch melken en grote koppels.
Het project Koe & Wij, dat in 2006 van start ging, heeft weidegang opnieuw op de agenda gezet. Meer dan zevenduizend melkveehouders hebben nagedacht over de afweging weiden of opstallen. Binnen Koe & Wij hebben zestig melkveehouders in vier praktijkgroepen – kleine huiskavel, automatisch melksysteem, hoge productie en grote koppel – gezocht naar oplossingen voor knelpunten bij weidegang.

Weidegang op agenda door Koe & Wij
Weidegang op agenda door Koe & Wij
right