Sitemenu

donderdag 28 mei 2020
left
content-main-left

Nieuws

De Vlaamse landbouwminister Hilde Crevits staat veehouders dit jaar toe hun mest uit te rijden tot 12 september. Dat meldt de website vilt.be. Daarmee komt de minister tegemoet aan de wens van het Algemeen Boeren Syndicaat. De maatregel hangt samen met het natte zomerweer, waardoor oogstwerkzaamheden nog niet overal zijn afgerond. Het uitstel van het uitrijverbod geldt niet voor alle gronden. Alleen de zandleemstreek en leemstreek in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant komen in aanmerking. Bovendien geldt de versoepeling uitsluitend voor percelen waarop graan of vlas is geteeld. De maximale gift is bepaald op honderd kilo stikstof per hectare (uit dierlijke mest).
Wie gebruik wil maken van de regeling moet vooraf contact opnemen met de provinciale afdeling van de Mestbank. Inzaai met een groenbemester of wintergraan is verplicht.

right