Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De gebruiksnormen voor 2008 en 2009 zijn afgelopen week definitief vastgesteld in de uitvoeringsregeling meststoffenwet. Voor grasland worden de meeste normen verlaagd. Zo daalt de gebruiksnorm voor grasland met beweiden op klei, veen en zand van 345 kg N per hectare per jaar in 2007 naar 325 en 310 in respectievelijk 2008 en 2009. Voor bedrijven die deelnemen aan het derogatieverzoek en mais verbouwen, blijft de norm op 160 kg N per hectare. Bedrijven die niet deelnamen aan derogatie zien de normering dalen van 205 kg N via 195 kg N in 2008 naar 185 kg N in 2009. Voor meer informatie en de aanscherping van de werkingscoëfficiënten zie www.hetlnvloket.nl.

Gebruiksnorm voor grasland daalt in 2008 en 2009
Gebruiksnorm voor grasland daalt in 2008 en 2009
right