Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Het gebruik van vloeibare kunstmest op grasland resulteert in twintig procent hogere drogestofopbrengsten, zo blijkt uit onderzoek van de Animal Sciences Group (ASG).In vergelijking met gangbare korrelmeststof steeg de stikstofopname bij bemesten met een spaakwielbemester met 36 procent. De hogere stikstofopname is volgens de onderzoekers het gevolg van lagere verliezen en een mogelijk hogere mineralisatie van bodemstikstof. Onbekend is nog hoe groot de mineralisatie is en daarom zal het onderzoek komend jaar worden voortgezet. Ook wordt het onderzoek herhaald op de kleigrond in Friesland.

Spaakwiel bemester zorgt voor betere stikstofbenutting
Spaakwiel bemester zorgt voor betere stikstofbenutting
right