Sitemenu

donderdag 22 april 2021
left
content-main-left

Nieuws

In 2007 vroegen 10.800 Vlaamse landbouwbedrijven, goed voor 196.000 hectare, derogatie aan bij de Mestbank. Dat staat te lezen in het januarinummer van de Mestgazet, een uitgave van de Mestbank. Ongeveer 523.000 hectare, ofwel 80 procent van het totale landbouwareaal in Vlaanderen, valt binnen de voorwaarden om derogatie toe te passen.
Als gevolg van derogatie mogen de Vlaamse bedrijven meer stikstof op derogatiepercelen afzetten dan bij de gebruikelijke norm van 170 kilogram stikstof. In totaal kunnen Vlaamse rundveehouders op die manier 14,5 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest extra op hun percelen aanwenden. De afzet op grasland neemt op die manier toe met 10 miljoen kg stikstof, op mais met vier miljoen kg stikstof. De resterende hoeveelheid komt op het conto van bieten en wintertarwe. Aan de toepassing van derogatie is een aantal strenge regels gebonden, waaronder het bijhouden van een bemestingsplan. Meer informatie over de Vlaamse mestwetgeving en de toepassing van derogatie is te vinden op de website van de Vlaamse Landmaatschappij www.vlm.be

Deelnemens aan derogatie mogen meer dierlijke mest aanwenden
Deelnemens aan derogatie mogen meer dierlijke mest aanwenden
right