Sitemenu

woensdag 20 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft aangekondigd vanaf februari extra te gaan controleren op naleving van de nieuwe regels in het Besluit gebruik meststoffen. In dit besluit is opgenomen dat het vanaf 1 januari 2008 niet langer is toegestaan drijfmest op bouwland in twee opeenvolgende werkgangen uit te rijden en onder te werken. In het vervolg moet dit in één werkgang gedaan worden. Het zogenaamde emissiearm aanwenden in één werkgang betekent concreet dat bij het uitrijden van drijfmest op bouwland de mest direct in de grond wordt gebracht of met één machine op de grond wordt gebracht en ondergewerkt.
Bij een overtreding wordt direct proces-verbaal opgemaakt. Ook kan de overtreding een verlaging van de inkomenssteun tot gevolg hebben. Naast de AID is ook de politie bevoegd het Besluit gebruik messtoffen te handhaven.

right