Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Grasland bemest met vergiste drijfmest geeft vijftien procent meer opbrengst bij de eerste keer maaien dan grasland bemest met onvergiste mest. Dat blijkt uit onderzoek van de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR. Bij de eerste keer maaien nam ook de benutting van de toegediende stikstof toe. Uit de vergiste drijfmest werd 29 procent van de stikstof benut en uit de onvergiste mest 18 procent. Bij de tweede, derde en vierde keer maaien waren er in opbrengst en benutting geen duidelijke verschillen waarneembaar.
Doordat er minder kunstmest gestrooid hoeft te worden, bespaart een gemiddeld bedrijf volgens ASG tot 1100 euro per jaar. Ook het milieu plukt vruchten van een verminderde kunstmestgift. De besparing op de uitstoot van broeikasgassen per hectare is gelijkwaardig aan 2200 autokilometers.
Onduidelijk is nog welke gevolgen de hogere stikstofopname op lange termijn zal hebben voor de bodemvruchtbaarheid.

right