Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De zomerkuil van 2007 bevat gemiddeld minder voederwaarde dan de kuilen van voorgaande jaren. Natte weersomstandigheden zijn de boosdoener; de kuilen bevatten meer structuur waardoor het gewas sterker is verhout. Dat meldt Blgg. Vooral op veengrond ligt het ADL-gehalte op een hoog niveau (308), wat ten koste gaat van de verteerbaarheid (VC-os: 72,5% tegen ruim 75% in voorgaande jaren).
Veehouders hebben wel voldoende geduld gehad met gras maaien, want het drogestofgehalte van het gras is weliswaar lager (46,7% op klei) dan gebruikelijk, maar nog wel voldoende hoog. Het iets vochtiger geoogste gras heeft een lagere pH-waarde en bevat meer melkzuur, wat de conservering bevordert. Volgens blgg is er ondanks de goede verzuring toch meer ammoniak ontstaan, vermoedelijk door het verhoutingsproces. Melkzuurbacteriën hebben meer tijd nodig om door houtige celwanden bij de suikers te komen. In dit vertraagde proces krijgen rottingsbacteriën meer kans om een pH-verlaging tegen te werken en onstaat ammoniak.

right