Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

In Vlaanderen is sinds kort het demonstratieproject duurzame landbouw 'Bewust beperkt beweiden - beter voor koe en boer' gestart. Het onderzoek brengt aan de hand van een enqu?te het graslandbeheer op ongeveer 160 bedrijven in kaart. Op basis van die gegevens start gedurende twee jaar onderzoek op een beperkte groep bedrijven met een variatie aan beweidingsystemen. An Schellekens, medewerker op proefbedrijf de Hooibeekhoeve, licht de doelstelling van het project toe: 'We zoeken naar oplossingen om met grotere veestapels en kleinere huiskavels een maximale grasopname na te streven zonder de druk op het niveau van arbeid en milieu te verhogen.' Het project is medegefinancierd door de Europese Unie, het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en loopt in samenwerking met de Hooibeekhoeve in Geel en Bedrijfsadvisering Melkveehouderij in West-Vlaanderen.

Vlaams weidegangproject gestart
Vlaams weidegangproject gestart
right