Sitemenu

zondag 20 juni 2021
left
content-main-left

Nieuws

Melkveehouders denken heel verschillend over weidegang en het permanent opstallen. Zo vindt de helft van de veehouders dat beweiding positief is voor het milieu en de arbeidsbehoefte, terwijl de andere helft van de veehouders daar precies tegenovergesteld over denkt. Dat blijkt uit een onderzoek dat het project Koe & Wij liet uitvoeren onder 600 melkveehouders.
De ondervraagden denken dat ze goed in staat zijn om weidegang ook in de toekomst te kunnen toepassen, maar dat de trend van opstallen wel doorzet naar 28 procent van de bedrijven in 2016.
Er is volgens de organisatie van het project Koe & Wij veel onwetenheid over de mogelijkheden van weidegang. Mede via de website www.koeenwij.nl moet een betere communicatie bijdragen aan kennis van beweiding.

right