Sitemenu

donderdag 2 juli 2020
left
content-main-left

Nieuws

Het Nutriënten Management Instituut heeft een wijzer ontwikkeld om veehouders meer inzicht te geven in de voorziening van hun vee met sporenelementen. Bij een te krappe voorziening met sporenelementen blijven dierprestaties als groei en melkproductie achter. Een te ruime voorziening kan ten koste gaan van de diergezondheid en brengt vaak onnodige kosten met zich mee door het verstrekken van dure mineralenmengsels.
Het programma geeft per sporenelement voor de verschillende diergroepen het voorzieningsniveau voor het zomer- en het winterrantsoen. Bij de toelichting geeft het programma een aantal mogelijkheden en adviezen om de voorziening te verbeteren.
Het programma is beschikbaar op internet via www.nmi-agro.nl

right