Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Minister Veerman van Landbouw verlengt de uitrijdperiode van mest op zand- en l?ssgronden tot 15 september. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Normaal gesproken geldt er een uitrijverbod voor dierlijke mest is in de periode van 1 september tot en met 31 januari op zand- en l?ssgronden. Maar als gevolg van extreme droogte in juli en de extreme regenval in augustus is op veel percelen het gras nog niet gemaaid. Deze percelen kunnen daarom niet worden bemest.
Bij grasland geldt de verlenging alleen als op die percelen na 1 september geen kunstmest meer wordt gebruikt. Met deze verlenging wil de Minister ook ruimte bieden aan veehouders die s nachts hun dieren moeten opstallen als gevolg van de uitbraak van blauwtong.
In de vrijstellingsregeling is ook geregeld dat grasland in de periode van 1 oktober tot en met 15 oktober mag worden gescheurd. Als gevolg van de droogte in juli is in bepaalde gebieden het grasland bijna verdroogd waarna de kweek om zich heen heeft gegrepen. Deze graslanden mogen - na aanmelding en een deskundigenrapport - nu in de eerste helf van oktober worden vernieuwd. Normaal gesproken mag dit op zandgronden alleen in de periode van 1 februari tot en met 10 mei.

right