Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De Dienst Regelingen heeft 3000 van de 28.000 verstuurde aanmeldformulieren voor derogatie terugontvangen. Dit meldt minister van LNV, Cees Veerman, in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie verwacht dat het merendeel van de formulieren kort voor de uiterste inzenddatum van 1 februari bij de Dienst Regelingen binnenkomt.
De formulieren zijn automatisch verzonden naar bedrijven die, op basis van hun registratie en opgave van landbouwgrond in het verleden, beschikten over minimaal 60 procent grasland. Veehouders die geen formulieren hebben ontvangen, kunnen deze aanvragen bij het LNV-Loket.

right