Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Vooralsnog treden er voor de gehele rundveehouderij geen landelijke maatregelen in werking naar aanleiding van de uitbraak van ernstige bvd-gevallen in de vleeskalversector.

Dat blijkt uit een belronde langs organisaties als LTO, Productschap Vee en Vlees en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De organisaties geven wel aan dat de bvd-uitbraak de volle aandacht heeft. Op dit moment adviseren de betrokken organisaties de hygiënemaatregelen in acht te nemen en voorzichtig te zijn bij diercontacten.

Niet binnen Nederland verspreid

Tot nu toe is bvd type 2 op één vleeskalverbedrijf in Nederland definitief vastgesteld. Een aantal bedrijven zijn op basis van waarnemingen van een GD-dierenarts of signalen uit de praktijk verdacht. Tot nu toe gaat het volgens de GD alleen om vleeskalverbedrijven en lijkt het virus zich niet vanuit deze bedrijven binnen Nederland verspreid te hebben. De besmetting lijkt zo goed als zeker via Duitse kalveren binnen te zijn gekomen.

Geen importverbod

Specifiek voor de vleeskalverhouderij zijn er wel een aantal maatregelen genomen. De kalverintegraties hebben gezamenlijk besloten om nuka’s uit het risicogebied Noordrijn-Westfalen apart te verzamelen in het herkomstgebied en één op één te transporteren naar geselecteerde bedrijven in Nederland. Deze bedrijven werken met een extra hygiëneprotocol en krijgen een quarantainestatus. Omdat bvd geen aangifteplichtige ziekte is, kan er geen importverbod worden ingesteld. Het Productschap Vee en Vlees sluit niet uit dat maatregelen de komende dagen alsnog kunnen volgen, maar dat deze dan door de sector zelf moeten worden genomen.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) geeft aan veel vragen vanuit de praktijk te krijgen. ‘De situatie heeft onze volle aandacht. Veehouders kunnen vragen over hun specifieke situatie het beste overleggen met de dierenarts. In samenwerking met veehouder en dierenarts zoeken we dan naar de beste aanpak’, vertelt Bert de Lange, woordvoerder bij de GD.

Hoge buitentemperatuur

Bvd type 2 verspreidt zich niet sneller dan het tot nu toe in Nederland voorkomende type 1. Direct contact is de belangrijkste manier van verspreiden, maar overdracht via de lucht is volgens de GD niet uit te sluiten. De ziekteverschijnselen van type 2 zijn wel veel ernstiger, met tot veertig procent sterfte op besmette bedrijven.

Volgens De Lange behoort vaccineren tot de bestrijdingsopties, maar duurt het een aantal weken voor het dode vaccin bescherming biedt tegen besmetting met bvd. In Nederland zijn alleen vaccins voor type 1 beschikbaar. Uit eerder onderzoek bleken deze vaccins echter voldoende kruisbescherming voor type 2 te bieden. Omdat bvd een virale infectie is, verlaagt een hoge buitentemperatuur de overdracht van het virus.

Afgelaste evenementen

Gisteren besloot het bestuur van Wintershow Zwolle de keuring van aanstaande woensdag af te lassen in verband met de bvd-uitbraak. Ook het vrouwenveebeoordelen op 6 april in Vaassen gaat om die reden niet door.

Het duurt enkele weken voor vaccins bescherming bieden tegen bvd-besmetting
Het duurt enkele weken voor vaccins bescherming bieden tegen bvd-besmetting
right