Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

NMV roept op tot staking kalverimport

28-03-2013  · 3 reacties

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) roept op tot een importverbod op kalveren uit met bvd type 2 besmette gebieden. Dit vanwege het groeiend aantal besmettingen met bvd op kalverbedrijven in Nederland.

De Nederlandse Bond van Handelaren in Vee riep vorige week al op om geen dieren meer te importeren uit Noordrijn-Westfalen. De kalverintegraties hebben gezamenlijk echter besloten om de kalverimport alleen te kanaliseren.

Dat houdt in dat kalveren uit Noordrijn-Westfalen apart worden verzameld in het herkomstgebied en één op één worden getransporteerd naar geselecteerde bedrijven in Nederland. Deze bedrijven werken met een extra hygiëneprotocol en krijgen een quarantainestatus.

Meer maatregelen

Het kanaliseren vindt de NMV een te beperkte maatregel. De bond roept staatssecretaris Dijksma op om per direct de import van kalveren uit de regio met besmettingen stil te leggen. Daarnaast wil de bond dat de staatssecretaris een inventarisatie maakt van de bvd-situatie in Nederland en Duitsland.

Bestrijding door de sector

Bvd is geen aangifteplichtige ziekte. De overheid ziet dierziektebestrijding van de niet-aangifteplichtige ziekten als een verantwoordelijkheid van de keten. De NMV vindt maatregelen door de overheid wenselijk omdat bvd type 2 een agressieve rundveeziekte is, met een hoog besmettings- en sterfterisico.

De NMV vindt bovendien dat de risico's voor diergezondheid en financiële schade voor melkveehouders zodanig groot zijn, dat de belangen van de kalverhandel niet mogen prevaleren.

NMV vindt het kanaliseren van kalverimporten uit Noordrijn-Westfalen onvoldoende
NMV vindt het kanaliseren van kalverimporten uit Noordrijn-Westfalen onvoldoende

alleen rigoreuze maatregelen die nageleefd worden helpen

dit soort zaken moeten consequent uitgevoerd worden onafhankelijk de belanghebbenden en hoe die wel niet heten !!!
right